Các trường hợp công chức vi phạm khi xử phạt hành chính sẽ bị kỷ luật buộc thôi việc

THANH AN - Hỏi: Xin cho biết, trường hợp cán bộ, công chức vi phạm khi xử phạt hành chính có bị kỷ luật hình thức buộc thôi việc?

21 tháng 08 năm 2020 13:54 GMT+7    0 Bình luận
Trả lời: Trong các trường hợp vi phạm, sai phạm của cán bộ, công chức thì trong trường hợp cán bộ, công chức có hành vi vi phạm trong khi xử phạt hành chính sẽ bị buộc thôi việc. Đây là một trong những hình thức kỷ luật công chức theo quy định hiện nay. Cụ thể, pháp luật quy định:
Tại Khoản 15, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 (Sửa đổi, bổ sung Điều 79, Luật Cán bộ, công chức năm 2008) như sau: Công chức vi phạm quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật sau đây: (a) Khiển trách; (b) Cảnh cáo; (c) Hạ bậc lương; (d) Giáng chức; (đ) Cách chức; (e) Buộc thôi việc. Hình thức giáng chức, cách chức chỉ áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; hình thức hạ bậc lương chỉ áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Công chức bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị kết án về tội phạm tham nhũng thì đương nhiên bị buộc thôi việc kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật; công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phạm tội bị Tòa án kết án và bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì đương nhiên thôi giữ chức vụ do bổ nhiệm.
Như vậy, theo quy định của Luật thì công chức sẽ đương nhiên bị buộc thôi việc nếu thuộc một trong hai trường hợp: Bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo; Bị kết án về tội phạm tham nhũng.
Đồng thời, để quy định chi tiết hơn, tại Điều 14, Nghị định 34/2011/NĐ-CP, ngày 17/5/2011 của Chính phủ nêu rõ 05 hình thức công chức sẽ bị buộc thôi việc nếu vi phạm pháp luật gồm: (1) Bị phạt tù mà không được hưởng án treo; (2) Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị; (3) Nghiện ma túy có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền; (4) Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 07 ngày làm việc trở lên trong một tháng hoặc từ 20 ngày làm việc trở lên trong một năm mà đã được cơ quan sử dụng công chức thông báo bằng văn bản 03 lần liên tiếp; (5) Vi phạm ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức.
Như vậy, công chức bị buộc thôi việc nếu vi phạm một trong các hình thức trên. Riêng với những công chức làm trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính, Điều 29, Nghị định số 19/2020/NĐ-CP, ngày 12/02/2020 quy định, hình thức kỷ luật buộc thôi việc áp dụng đối với công chức, viên chức có một trong các hành vi vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính sau đây: Giữ lại vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để xử lý vi phạm hành chính; Giả mạo, làm sai lệch hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính; Chống đối, cản trở người làm nhiệm vụ kiểm tra, đe dọa, trù dập người cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan kiểm tra, đoàn kiểm tra, gây khó khăn cho hoạt động kiểm tra; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, đòi, nhận tiền, tài sản của người vi phạm; dung túng, bao che, hạn chế quyền của người vi phạm hành chính khi xử lý vi phạm hành chính.
Tuy nhiên, không phải trường hợp nào công chức vi phạm trong khi xử phạt hành chính sẽ bị buộc thôi việc mà tùy mức độ, tính chất và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, công chức có thể phải chịu hình thức kỷ luật cao nhất là buộc thôi việc theo quy định tại Nghị định số 19/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
Theo noichinh.vn
Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính tại bộ phận “một cửa” UBND quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh: Mạnh Hùng
Bình luận (0)

Ðiền thông tin gửi bình luận

Tên hiển thị: *
Ðịa chỉ email: *

Nội dung (trên 20 ký tự): *

* Bình luận của bạn sẽ được ban quản trị phê duyệt trong thời gian sớm nhất

Hủy