Công ty cổ phần thương mại Lạng Sơn

- Công ty cổ phần thương mại Lạng Sơn được thành lập 10/ 1992 tiền thân là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Sở thương mại và du lịch Lạng Sơn. Sau 15 năm kể từ ngày cổ phần hóa thành công, công ty vẫn chưa đưa cổ phiếu lên giao dịch trên sàn chứng khoán.

25 tháng 06 năm 2020 10:12 GMT+7    0 Bình luận

Theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong thời hạn 90 ngày kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp cổ phần hóa phải hoàn tất thủ tục đăng ký công ty đại chúng, đăng ký cổ phiếu để lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM. Điều mà các cổ đông Latraco vẫn đang mong ngóng rất nhiều năm qua vẫn chưa được thực hiện.

 

Thực trạng tài chính hiên tại của công ty ngày càng suy yếu, sa sút đến khó ngờ. Khoản nợ khó đòi của công ty thép Sóc Sơn Hà Nội từ năm 2015 đến 2018 là trên 45 tỷ. Và đáng lo ngại hơn là đên cuối năm 2018 công ty thép Sóc Sơn Hà Nội đã ngừng giao dịch, không ký kết các hợp đồng với công ty CP thương mại Lạng Sơn. Khoản nợ mới với hợp tác xã Thăng Long là trên 6 tỷ. Tổng công nợ đã lên tới 92 tỷ các loại và chủ yếu là dư nợ khó đòi.

Đỉnh điểm là mâu thuẫn giữa 2 nhóm cổ đông lớn chiếm 42% cổ phần với nhóm cổ đông lớn chiếm trên 34% trước năm 2015 và cao trào đẩy lên khi ĐHCĐTN năm 2018 nhóm cổ đông lớn bãi nhiễm thành vieen HĐQT của nhóm nhỏ hơn ( 1 thành viên là phó CTHĐQT). Nhều nội dung quan trọng trong các nghị quyêt của ĐHĐCĐTN, nghị quyết của HĐQT đã đuợc ban hành nhưng không thực hiện cũng như không kiểm điểm, đánh giá nguyên nhân. Để lại hậu quả vuớng mắc khó khăn tháo gỡ mà không quy định trách nhiệm cá nhân kéo dài suốt cả nhiệm kỳ 2015- 2020.

Từ những bất cập đã và đang diễn ra trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, kiến nghị đưa ra ĐHĐCĐ năm 2020 thảo luận, làm rõ thỏa đáng mà nhóm cổ đông đã gửi tới trước nhiệm kỳ 2020. Không thế không thực hiện, không thể kéo dài thêm nữa vi sự sống còn của công ty CPTM Lạng Sơn, vì lợi ích của tất cả các cổ đông đã góp vốn vào.

Ban lãnh đạo của Latraco đã có những hành động, định hướng mang tinh bất lợi cho cổ đông, báo cáo tài chính thiếu minh bạch, vì vậy rất cần các cơ quan có cẩm thẩm quyền vào cuộc giám sát, kiểm tra để có sự coogn bằng để trả lời thích đáng cho tất cả các cổ đông cũng như đảm bảo được quyền lợi của những người lao động trong công ty, những cái mà họ đáng được hưởng.

Bình luận (0)