Án lệ

Phiên họp Hội đồng tư vấn án lệ

Chiều 23/6, TANDTC tổ chức Phiên họp Hội đồng tư vấn án lệ nhằm thảo luận, cho ý kiến đối với nội dung của với 14 dự thảo án lệ. PGS.TS. Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn án lệ chủ trì.

Đọc tiếp