Pháp luật

Điện mặt trời Thác Mơ tiếp thu bài viết đăng trên Tạp chí TAND điện tử

Tại Công văn số 2139/TMP-SMB ngày 05 tháng 08 năm 2021, Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ đã ghi nhận, tiếp thu các phản ánh của bài viết “Bất cập trong quản lý vốn Nhà nước tại dự án nhà máy điện mặt trời Thác Mơ” đăng trên Tạp chí TAND điện tử ngày 3/8 và sẽ có biện pháp để hoàn thiện hồ sơ quyết toán theo đúng quy định của Nhà nước. Tạp chí hoan nghênh tinh thần tiếp thu phản ánh của báo chí của quý Công ty và trích đăng văn bản nêu  trên

Đọc tiếp