Pháp luật

Chuyển Cơ quan điều tra xử lý sai phạm về đất đai tại một Tập đoàn và hai Tổng công ty

Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo Kết luận số 238/TB-TTCP, kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai, trong đó có đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Lâm nghiệp và Tổng Công ty Chè Việt Nam, thời kỳ từ 1/1/2010 đến 31/12/2017.

Đọc tiếp