Giải đáp pháp luật.

Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự

Điều 156 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự là khoảng thời gian xảy ra một trong các sự kiện cụ thể.

Đọc tiếp