Kinh doanh

PVFCCo khó thu về hàng trăm tỷ đồng ở các Công ty liên kết - Ai chịu trách nhiệm?

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo) đã đầu tư góp vốn lên tới hàng trăm tỷ đồng vào các Công ty liên kết. Tuy nhiên, đến nay số vốn đầu tư này đang “chết yểu” theo năm tháng mà chưa có cách gì để tháo gỡ?

Đọc tiếp