Nghiên cứu - Xây dựng pháp luật

Bàn về tính lãi suất cho vay tài sản là vật

Hiện nay bên cạnh các giao dịch về vay tài sản là tiền thì các giao dịch vay tài sản là vật như vàng cũng khá phổ biến. Tuy nhiên khi phát sinh tranh chấp còn nhiều quan điểm khác nhau về cách tính lãi suất đối với tài sản cho vay là vật.

Đọc tiếp