Nghiên cứu - Xây dựng pháp luật

Các tổ chức không có tư cách pháp nhân trong quan hệ pháp luật dân sự

BLDS năm 2015 không hạn chế sự tham gia các quan hệ pháp luật dân sự của các tổ chức không có tư cách pháp nhân, thậm chí còn ghi nhận và đảm bảo cho các thực thể pháp lý này tham gia các quan hệ pháp luật phù hợp với địa vị pháp lý của tổ chức này.

Đọc tiếp