Pháp luật thế giới

Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình theo quy định của Pháp và một vài kinh nghiệm cho Việt Nam

Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình theo quy định của pháp luật Việt Nam và Cộng hòa Pháp có nhiều điểm tương đồng, song cũng có những sự khác biệt nhất định. Nghiên cứu vấn đề này mang lại những góc nhìn mới hơn đối với quy định về nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình cũng như gợi mở những giải pháp pháp lý mà các lập pháp Việt Nam có thể nghiên cứu, xem xét trong quá trình hoàn thiện quy định pháp luật nước nhà.

Đọc tiếp