Sự kiện

Kết luận điều tra bổ sung vụ án tại Trường Đại học Đông Đô

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an mới ra bản kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô.

Đọc tiếp