Suy ngẫm

Vài ưu tiên trong sửa Luật Đất đai

Pháp luật đất đai giờ đây thật um tùm. Trong bối cảnh đó, việc sửa Luật Đất đai năm 2022 cần ưu tiên vào giải quyết những trục trặc gì?

Đọc tiếp