Theo đơn thư bạn đọc

Hành trình lấy lại đất từ con nuôi của một phụ nữ Việt kiều

Bà Huệ coi Yến như con đẻ nên giao toàn bộ tài sản của mình cho Yến đứng tên giùm. Ấy vậy mà Yến đã phản bội lòng tin của mẹ mình, nhẫn tâm mang tài sản của bà Huệ đi thế chấp ngân hàng và hết lần này đến lần khác lừa dối bà Huệ. Để đến khi mọi việc vỡ lở, Yến cũng năm lần bảy lượt thoái thác, không trả lại tài sản cho mẹ nuôi dù đã có phán quyết của Toà án.

Đọc tiếp