Thời sự

Dừng xét xử lưu động

Tại hội nghị trực tuyến triển khai công tác Tòa án năm 2018, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình, đã kết luận sẽ tiếp tục trình Quốc hội để từ năm 2018 dừng việc xét xử lưu động. Trước đó, ngày 6/11/2017, tại phiên họp Quốc hội, Chánh án Nguyễn Hòa Bình cũng đã kiến nghị Quốc hội xem xét bỏ quy định về chỉ tiêu tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động quy định tại Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội. Đây là bước tiến dài của tư pháp Việt Nam vì những nguyên tắc tố tụng đề cao quyền công dân, quyền con người.

Đọc tiếp