Thời sự

Bảo đảm quyền lợi người gửi tiền

Một trong những đạo Luật vừa được Chủ tịch nước ký Lệnh công bố là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức Tín dụng. Những sửa đổi bổ sung lần này nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành các tổ chức tín dụng (TCTD); minh bạch hóa; xử lý các ngân hàng yếu kém. Một trong những điểm mới xuyên suốt là bảo đảm cao nhất quyền lợi của người gửi tiền, giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống. Chủ trương này cũng được cụ thể hóa trong Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020”.

Đọc tiếp