Thời sự

Cần có cơ chế kiểm tra, giám sát từ bên ngoài quần chúng nhân dân và báo chí đối với hoạt động tư pháp

PGS.TS. Trần Văn Độ nói về nguyên nhân, tác hại của tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động tư pháp và kiến nghị 5 giải pháp cụ thể.

Đọc tiếp