Thời sự

Mạch nguồn tư tưởng của Đảng và Nhà nước về bình đẳng, bình quyền trong bầu cử, ứng cử

75 năm về trước, hình ảnh những phụ nữ tự tay cầm lá phiếu đi bầu cử đã trở thành dấu ấn trong cuộc Tổng tuyển đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Hình ảnh ấy, vào thời điểm năm 1946 ở Việt Nam đã đánh một dấu mốc quan trọng về tư tưởng bình đẳng, bình quyền và đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đọc tiếp