Tin quan tâm

Bảo tồn công trình di tích cấp quốc gia: Trụ sở Tòa án nhân dân tối cao

Dự án trùng tu, tôn tạo trụ sở TANDTC số 48-48A Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội (giai đoạn 2) đã được TANDTC điều chỉnh dự án đầu tư tại Quyết định số 44/QĐ-TANDTC-KHTC ngày 16/3/2021 là dự án bảo tồn công trình Pháp cổ. Với mục tiêu giải phóng mặt bằng (GPMB) các công trình chưa chấp hành chủ trương GPMB của Nhà nước

Đọc tiếp