Tin quan tâm

Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống thiên tai

Tiếp nối thành công của Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống thiên tai lần thứ nhất với chủ đề: “Giảm thiểu thiệt hại do thiên tai - Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu bắt đầu từ cộng đồng”, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai ban hành văn bản số 98/TWPCTT ngày 20/9/2021 gửi các cơ quan thông tấn, báo chí về việc phối hợp tuyên truyền và tham gia Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống thiên tai lần thứ 2.

Đọc tiếp