Vấn đề thời sự

Tiêm nhắc lại mũi 3, mũi 4 vaccine COVID-19 là rất quan trọng

TS Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế, cho biết, tiêm mũi 3 nhắc lại vaccine COVID-19 sẽ kéo dài hiệu quả bảo vệ phòng bệnh trong quá trình 3 tháng, đặc biệt mũi 4 nhắc lại là rất quan trọng. 

Đọc tiếp