Xét xử - Bình luận án

Xác định phạm vi giải quyết trong các vụ án kiện đòi tài sản là quyền sử dụng đất

Trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự liên quan đến đất đai, xác định quyền sử dụng đất thuộc về ai còn có nhiều quan điểm khác nhau khi phân biệt phạm vi yêu cầu khởi kiện trên thực tế còn có nhiều quan điểm khác nhau. Do đó, chúng tôi cho rằng cần có sự hướng dẫn của TANDTC để áp dụng đúng quy định pháp luật.

Đọc tiếp