Xét xử - Bình luận án

A và B phạm tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Sau khi nghiên cứu bài viết “Bàn luận về định tội danh đối với tội phạm ma túy” của tác giả Thanh Thịnh, đăng ngày 12/10/ 2021, tôi đồng tình với quan điểm thứ 3.

Đọc tiếp