Xét xử - Bình luận án

Về vấn đề thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai của Tòa án nhân dân

Thẩm quyền của TAND trong việc giải quyết tranh chấp đất đai về quyền sử dụng đất là việc xác định ai trong số các đương sự có quyền sử dụng đối với đất đang có tranh chấp. Tuy nhiê, trong thực tế việc xác định thẩm quyền này nhiều trường hợp không thống nhất.

Đọc tiếp