Xét xử - Bình luận án

T không phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”

Sau khi nghiên cứu bài viết “Trần Văn T có phạm tội không?” của tác giả Đinh Thu Nhanh đăng trên Tạp chí Tòa án ngày 01/6/2020, quan điểm cá nhân tôi đồng tình với ý kiến của tác giả đó là T không phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 260 BLHS.

Đọc tiếp