Xét xử của Hội đồng Thẩm phán

Tòa án nhân dân tối cao công bố bản Quyết định giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải

Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định số 05/2020/HS-GĐT ngày 08 tháng 5 năm 2020 về kết quả phiên giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Hồ Duy Hải . Tạp chí Tòa án điện tử xin giới thiệu toàn văn Quyết định này.

Đọc tiếp