Công dân và pháp luật

Thanh Trì (Hà Nội): Bài 1; Hàng loạt nhà xưởng có dấu hiệu xây dựng trái phép tại xã Tả Thanh Oai

Hàng nghìn m2 đất nông nghiệp bị san lấp, xây dựng nhà xưởng, làm kho bãi có dấu hiệu trái phép, sử dụng sai mục đích là những gì đang diễn ra tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Đọc tiếp