Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 2 Hà Bắc và Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Bá Thước

QC