TAQSTW tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và sơ kết công tác TAQS sự 6 tháng đầu năm

Chiều ngày 12/6, tại TP. Cần Thơ, Tòa án Quân sự Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và sơ kết công tác Tòa án quân sự 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024

Tham dự Hội nghị gồm có Trung tướng Dương Văn Thăng – Phó Chánh án TANDTC, Chánh án TAQSTW; Thiếu tướng Nguyễn Văn Tiền – Phó Tư lệnh QK9; Trung tướng, PGS-TS Trần Văn Độ - nguyên Phó Chánh án TANDTC, Chánh án TAQSTW; Thiếu tướng Đàm Thuận Công – Phó Viện trưởng VSKQSTW; … và Chánh án TAQS toàn quân về dự tập huấn.

Theo báo cáo tại Hội nghị TAQSTW cho biết, tình hình thụ lý và giải quyết án trong 6 tháng đầu năm 2024: Các Tòa án quân sự phải giải quyết 174 vụ với 427 bị cáo (so với cùng kỳ năm 2023 giảm 18 vụ và 171 bị cáo). Trong đó, Án sơ thẩm 119 vụ với 332 bị cáo (so với cùng kỳ năm 2023 giảm 34 vụ và 126 bị cáo); án phúc thẩm 54 vụ với 94 bị cáo (so với cùng kỳ năm 2023 tăng 19 vụ, giảm 37 bị cáo); án giám đốc thẩm 01 vụ với 01 bị cáo (so với cùng kỳ năm 2023 giảm 01 vụ và 03 bị cáo).

Án sơ thẩm: Số án phải giải quyết: 119 vụ với 332 bị cáo. Trong đó: Cấp khu vực 93 vụ với 231 bị cáo; cấp quân khu 26 vụ với 101 bị cáo. Đã giải quyết 83 vụ với 216 bị cáo, đạt 69,75% số vụ và 65,06% số bị cáo. Trong đó: Cấp khu vực giải quyết 68 vụ với 157 bị cáo; cấp quân khu giải quyết 15 vụ với 59 bị cáo. Án còn lại: 36 vụ với 116 bị cáo. Trong đó: Cấp khu vực 25 vụ với 74 bị cáo; cấp quân khu 11 vụ với 42 bị cáo.

Án phúc thẩm: Số án phải giải quyết: 54 vụ với 94 bị cáo. Trong đó: Cấp quân khu 21 vụ với 39 bị cáo; Trung ương 33 vụ với 55 bị cáo. Đã giải quyết: 41 vụ với 56 bị cáo, đạt 75,93% số vụ, 59,58% số bị cáo. Trong đó: Cấp quân khu 14 vụ với 24 bị cáo; Trung ương 27 vụ với 32 bị cáo. Án còn lại: 13 vụ với 38 bị cáo. Trong đó: Cấp quân khu 07 vụ với 15 bị cáo; Trung ương 06 vụ với 23 bị cáo.

Trong 6 tháng cuối năm 2024, các Toà án quân sự tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp và nhiệm vụ quân sự quốc phòng theo kế hoạch. Trong khi đó, tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, có vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC phải kết thúc xét xử... Do vậy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024, trong 6 tháng cuối năm các Tòa án quân sự cần tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm.

 

Trung tướng Dương Văn Thăng – Phó Chánh án TANDTC, Chánh án TAQSTW phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu khai mạc chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Dương Văn Thăng – Phó Chánh án TANDTC, Chánh án TAQSTW nhấn mạnh: “Trong 6 tháng đầu năm, các Toà án quân sự thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện quyết liệt công tác đấu tranh, chống tham nhũng, tiêu cực, tình hình tội phạm, vi phạm liên quan đến Quân đội có xu hướng gia tăng với nhiều hình thức thủ đoạn mới. Trong khi đội ngũ cán bộ của TAQS vẫn còn thiếu các chức danh tư pháp, một số Thẩm phán mới được bổ nhiệm còn thiếu kinh nghiệm trong công tác giải quyết án.

Tuy nhiên, được sự lãnh đạo thường xuyên của Thường vụ Quân uỷ Trung uơng- Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thường vụ Đảng uỷ các Bộ Tư lệnh Quân khu và tương đương, sự chỉ đạo về chuyên môn của TANDTC và sự chi phối chặt chẽ của cơ quan tư pháp trong quân đội, các cơ quan đơn vị có liên quan, các TAQS đã đoàn kết, thống nhất, phát huy các thuận lợi, nỗ lực khắc phục những khí khăn, hoàn thành toàn diện các mặt công tác theo kế hoạch đề ra”.

 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Tiền – Phó Tư lệnh QK9 phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tiền – Phó Tư lệnh QK9 khẳng định: “Được sự quan tâm của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, TAQSTW tổ chức Hội nghị tập huấn năm 2024 tại Quân khu 9, đây là một vinh dự lớn của Quân khu, đồng thời cũng là điều kiện cho cán bộ Tòa án quân sự các cấp tiếp xúc, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, con người của Đồng bằng sông Cửu Long, của Lực lượng vũ trang Quân khu 9 nói chung và thành phố Cần Thơ tươi đẹp, trù phú và hiếu khách nói riêng.

 

Ban lãnh đạo chúc mừng hội nghị

Trong dịp này, Tòa án quân sự Trung ương tổ chức tập huấn nghiệp vụ về kỹ năng xét xử các tội phạm về chức vụ, các tội phạm về ma tuý, kỹ năng về xét xử sơ thẩm và phúc thẩm vụ án hình sự…

TRẦN TÚ

TRẦN TÚ