Kỷ luật thượng tọa Thích Chân Quang, không được thuyết giảng dưới mọi hình thức

Ngày 19/6, Thượng tọa Thích Phước Nguyên - Phó Tổng thư ký Hội đồng trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương giáo hội đã ấn ký Thông báo số 244/TB-HĐTS-VP2 về việc xử lý kỷ luật đối với thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì Thiền tôn Phật Quang, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. 

Ngày 19/6, Thượng tọa Thích Phước Nguyên - Phó tổng thư ký Hội đồng trị sự, chánh Văn phòng 2 Trung ương giáo hội - đã thay mặt Ban thường trực Hội đồng trị sự ấn ký thông báo số 244/TB-HĐTS-VP2.

Thông báo kết luận của Ban thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc xử lý kỷ luật đối với thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì Thiền tôn Phật Quang, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. 

 

 

Phần đầu bản Thông báo

Theo thông báo, vừa qua, Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhận được các văn bản và đơn thưa của cộng đồng phật tử, nhân dân cũng như những thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng, báo chí và mạng xã hội phản ánh về nội dung những bài giảng pháp của thượng tọa Thích Chân Quang trụ trì Thiền tôn Phật Quang, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, gây hoang mang trong xã hội, phản ứng của cộng đồng làm suy giảm niềm tin Phật pháp và ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội.

Vào ngày 18/6, tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Thiền viện Quảng Đức, quận 3, TP.HCM - lãnh đạo Ban thường trực Hội đồng trị sự, lãnh đạo các ban: hoằng pháp, pháp chế, kiểm soát, thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã họp, xem xét sự việc với sự tham dự của thượng tọa Thích Chân Quang.

Sau khi thẩm tra báo cáo của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về các nội dung thuyết giảng của thượng tọa Thích Chân Quang, đánh giá nội dung của các video thuyết giảng của thượng tọa Thích Chân Quang, và ý kiến các đại biểu dự họp, Ban thường trực Hội đồng Trị sự khẳng định một số nội dung thuyết giảng về giáo lý nhân quả của thượng tọa Thích Chân Quang không đúng chánh pháp, gây hoang mang trong xã hội.

 

Ông Thích Chân Quang

Ban thường trực Hội đồng trị sự quyết định kỷ luật thượng tọa Thích Chân Quang:

- Không được thuyết giảng dưới mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại Thiền tôn Phật Quang và các địa điểm khác trong thời gian 2 năm.

- Thiền tôn Phật Quang và thượng tọa Thích Chân Quang phải thu hồi tất cả các phái quy y tam bảo có nội dung tự sửa 1 trong 5 giới không đúng với ngũ giới do Đức Phật chế trong giới luật Phật giáo. Gỡ bỏ tất cả các bài giảng có nội dung gây hoang mang xã hội.

- Thượng tọa Thích Chân Quang và Ban quản lý Thiền tôn Phật Quang phải chấn chỉnh sinh hoạt của các đạo tràng, chúng thanh niên Phật Quang tại các tỉnh, thành phố. Không đưa các bài giảng của thượng tọa Thích Chân Quang lên các nền tảng mạng xã hội trong thời gian thượng tọa Thích Chân Quang nhập thất sám hối tại Thiền tôn Phật Quang.

- Giao cho Ban Tăng sự Trung ương, Ban Pháp chế Trung ương, Ban Kiểm soát Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giám sát việc thi hành kỷ luật trong thời gian hai năm.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các tăng, ni đang tu tập tại Thiền tôn Phật Quang được ổn định theo đúng Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật Nhà nước.

Trước đó, ngày 7/6, Ban Tôn giáo Chính phủ có văn bản yêu cầu thẩm tra, rà soát bài thuyết giảng của ông Thích Chân Quang, trụ trì chùa Thiền Tôn Phật Quang (Bà Rịa - Vũng Tàu). 

 

 

THÁI VŨ

Phiên họp tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào ngày 18/6