Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao công tác chuyển đổi số của ngành Tòa án

Tại Hội nghị giới thiệu mô hình chuyển đổi số thành công cấp bộ, ngành tại TANDTC, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao công tác chuyển đổi số của ngành Tòa án trong thời gian qua.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng, ấn tượng, đánh giá cao việc TANDTC và  Bộ TT&TT phối hợp tổ chức chu đáo Hội nghị, phản ánh tinh thần chuyển đổi số cao. Thủ tướng chúc mừng những kết quả đạt được của ngành Tòa án, nhất là bước đầu quan trọng trong công tác xây dựng Tòa án điện tử, góp phần quan trọng đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ công lý xứng đáng niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm và xác định rõ chuyển đổi số quốc gia là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là xu thế tất yếu và là yêu cầu khách quan trong công cuộc phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chuyển đổi số là công việc vừa mang tính chiến lược lâu dài, vừa phải thường xuyên theo dõi, đánh giá, đôn đốc, chỉ đạo sát sao và triển khai quyết liệt, hiệu quả và thực chất. Thời gian qua, công tác chuyển đổi số quốc gia được tập trung chỉ đạo, có bước chuyển biến, đạt nhiều kết quả tích cực: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện được triển khai quyết liệt, đồng bộ với quyết tâm cao; các nền tảng chuyển đổi số quốc gia được củng cố và phát triển trên tất cả 6 phương diện: thể chế số, hạ tầng số, dữ liệu số, dịch vụ số, kỹ năng số và bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin.

Trong thời gian tới, dự báo tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp; nhìn chung khó khăn, thách thức nhiều… Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ đặt ra đối với ngành TAND rất quan trọng, rất vẻ vang nhưng cũng rất nặng nề.

Đại biểu lắng nghe Thủ tướng phát biểu 

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ngành Tòa án tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu đối với ngành TAND là “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng mong muốn ngành Tòa án đặc biệt quan tâm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số - coi đây là một trong những công cụ quan trọng nhất, hỗ trợ đắc lực nhất, hiệu quả nhất trong tất cả các mặt công tác của ngành Toà án.

Về quan điểm chuyển đổi số, xây dựng Tòa án điện tử, Thủ tướng đề nghị ngành Tòa án tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách trong chuyển đổi số, xây dựng Tòa án điện tử; đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, nền tảng số và bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin trong mọi tình huống; đẩy mạnh tạo lập dữ liệu số, tích hợp, kết nối, liên thông, chia sẻ liên tục, thông suốt, đồng bộ để nâng cao năng lực quản trị và thực thi của Tòa án trên nền tảng số; đẩy mạnh phát triển nhân lực số, kỹ năng số và bồi dưỡng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển Tòa án điện tử…

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng chụp ảnh cùng lãnh đạo TANDTC

Trong thời gian tới, ngành Tòa án cần tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách nâng cao nhận thức về chuyển đổi số của ngành Toà án; tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; đổi mới mô hình hoạt động sang quản lý trên nền tảng số; tăng cường công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án, nhất là trên Cổng thông tin điện tử TAND tối cao và các Trang thông tin điện tử của TAND cấp cao, các TAND các cấp.

Thủ tướng đề nghị ngành Toà án tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng phù hợp các công cụ chuyển đổi số, ứng dụng trợ lý ảo trong lĩnh vực đào tạo, phát triển nhân lực trong ngành Tư pháp và hỗ trợ nâng cao kiến thức, hiểu biết pháp luật cho người dân, doanh nghiệp… Đẩy mạnh khai thác, sử dụng, phát triển nền tảng xét xử trực tuyến hướng tới 100% TAND đủ điều kiện về trang thiết bị, nhân lực tổ chức xét xử trực tuyến; sớm nghiên cứu đề xuất hoàn thiện nền tảng pháp lý về tố tụng điện tử. Ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, dữ liệu lớn để hỗ trợ Thẩm phán nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động và phục vụ nhân dân.

Đại biểu lãnh đạo các bộ, ngành tham dự Hội nghị

Đẩy mạnh đơn giản hóa, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính để nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ tư pháp công trực tuyến, đơn giản hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; đồng thời nghiên cứu tích hợp với ứng dụng định danh cá nhân giúp người dân dễ dàng tiếp cận và sử dụng dịch vụ mọi lúc, mọi nơi mà không cần đến trực tiếp Tòa án.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn và tin tưởng rằng, với quyết tâm, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thời gian tới ngành Toà án sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Tòa án điện tử đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ đất nước, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình phát kết luận Hội nghị

Phát biểu đáp từ và kết luận Hội nghị, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dành thời gian tham dự và chỉ đạo hội nghị. Được Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao công tác chuyển đổi số của ngành Tòa án trong thời gian qua là nguồn động viên to lớn, là động lực để hệ thống Tòa án đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, xây dựng Tòa án điện tử trong thời gian tới.

Thay mặt lãnh đạo TANDTC, Chánh án Nguyễn Hòa Bình tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng đồng thời sẽ tiếp tục nỗ lực, quyết tâm thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, xây dựng Tòa án điện tử để đáp úng yêu cầu cải cách tư pháp. Đảm bảo nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Chánh án cho biết Hội nghị đã giới thiệu và chia sẻ kinh nghiệm bài học trong công tác chuyển đổi số, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và tính cấp bách của công tác chuyển đổi số, thống nhất ý chí, quyết tâm trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong các bộ ngành.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho rằng công tác chuyển đổi số là quá trình không ngừng nghỉ, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành và sự quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, công chức.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình tin tưởng rằng với sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sự hỗ trợ của Tập đoàn Công nghệ hàng đầu của Việt Nam và tinh thần trách nhiệm của mỗi cơ quan, công cuộc chuyển đổi số của các bộ ngành sẽ đạt được những thành công hơn nữa, góp phần vào sự phát triển bền vững và hiện đại hóa đất nước.

TRIỆU HỒ

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu