CÁC BÀI VIẾT KHÁC

Bàn về sự tương thích giữa Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và BLTTHS

Năm 2015, Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự, sửa đổi, bổ sung vào năm 2021, nhằm điều chỉnh và hoàn thiện các điều khoản. Tuy nhiên Luật...

NGUYỄN PHƯƠNG NAM (Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa)

Một số vấn đề vướng mắc, bất cập về áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn theo quy định của BLTTHS 2015

Các biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự được quy định tại Chương VII BLTTHS 2015. Tuy nhiên thực tiễn áp dụng các biện pháp này trong quá...

NGUYỄN MINH CƯƠNG*

Không cần thiết phải hướng dẫn về trường hợp thay đổi thẩm quyền theo Điều 298 BLTTHS

Nghiên cứu bài “Thực trạng áp dụng Điều 298 BLTTHS tại Tòa án nhân dân cấp huyện” của các tác giả Nguyễn Đình Tiến và Châu Thanh Quyền, ngày 11/5/2023,...

PHẠM HOÀNG LÂM - VÕ THỊ ÁNH TRÚC (Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang)

Thực trạng áp dụng Điều 298 BLTTHS tại Tòa án nhân dân cấp huyện

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (BLTTHS) đã quy định về giới hạn của việc xét xử theo Điều 298 BLTTHS trong giải quyết các vụ án hình...

NGUYỄN ĐÌNH TIẾN - CHÂU THANH QUYỀN (TAND thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang)

Cần rà soát các thuật ngữ pháp lý trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

Qua quá trình nghiên cứu và khảo sát một số quy định pháp luật, đặc biệt trong BLTTHS 2015, tác giả nhận thấy rằng có một số điểm bất cập...

TRẦN VĂN TỪ  (Học viên cao học Trường Đại học Luật, Đại học Huế)

Hoàn thiện quy định về địa vị pháp lý của người tham gia tố tụng hình sự trong BLTTHS năm 2015

Bài viết bàn về các quy định tại BLTTHS năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2021 về địa vị pháp lý của người tham gia tố tụng...

PHẠM THANH TÚ (Khoa Luật, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh)

Vướng mắc từ việc xác định thẩm quyền xét xử vụ án hình sự khi thực hiện kiến nghị của bản án

Xác định thẩm quyền xét xử là căn cứ vào tính chất mức độ hành vi, đối tượng phạm tội hay lãnh thổ nơi thực hiện tội phạm hoặc kết...

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG (Tòa án quân sự Quân khu 7)

Hủy bản án hình sự sơ thẩm theo quy định của BLTTHS, bất cập và kiến nghị hoàn thiện

Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) đã có nhiều quy định liên quan đến hủy bản án để điều tra lại, xét xử lại, trong thực tiễn giải quyết...

TRẦN VĂN HÙNG (Tòa án quân sự Khu vực Quân khu 4)

Vướng mắc về thủ tục niêm yết công khai văn bản tố tụng BLTTHS 2015

Việc niêm yết công khai văn bản tố tụng chỉ được thực hiện khi không rõ tung tích, không rõ nơi cư trú chính thức hoặc không thể thông báo...

NGUYỄN THỊ  KIM PHƯỢNG (Toà án quân sự Khu vực Quân khu 9)