Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của TANDTC

Tại Quyết định số 24/QĐ-TANDTC ngày 06/02.2024, Chánh án TANDTC đã ban hành Quyết định Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của...

HÀ XUÂN

Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Tòa án nhân dân tối cao

Tại Quyết định số 09 /QĐ-TANDTC ngày 18/01/2024, Phó Chánh án Nguyễn Văn Tiến đã ký thay Chánh án TANDTC Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Tòa...

HÀ CHI

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ Tòa án thanh liêm, chính trực

Sáng 25/12, ngày làm việc thứ hai, Hội nghị Triển khai công tác Tòa án năm 2024, đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban cán sự đảng,...

NHÓM PV

Quán triệt Quyết định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tố tụng

Sáng 25/12, Hội nghị Triển khai công tác Tòa án năm 2024 đã nghe ông Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương quán triệt nội dung...

BẢO THƯ

Dấu ấn của hệ thống Tòa án năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Bài viết tập trung đánh giá những kết quả nổi bật của hệ thống Tòa án nhân dân trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của...

GS. TS. NGUYỄN HÒA BÌNH (Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông qua các hoạt động của Tòa án nhân dân

Qua công tác xét xử, hình phạt mà Tòa án áp dụng trong các bản án vừa có tính giáo dục, thuyết phục và tuyên truyền, nâng cao ý thức...

TRIỆU HỒ

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông trong tình hình mới gắn với hoạt động của Tòa án nhân dân

Sáng ngày 22/12 tại trụ sở TANDTC đã diễn ra chương trình Hội thảo về tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông trong tình hình mới gắn...

TRIỆU HỒ

Tăng cường kỷ luật công vụ gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, xây dựng Tòa án trong sạch, vững mạnh

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình vừa ban hành Chỉ thị 03/2023/CT-CA, ngày 12/12/2023 về việc tăng cường thực hiện kỷ cương, kỷ luật công vụ gắn với trách nhiệm...

BẢO THƯ

Dự án Pháp lệnh Chi phí tố tụng bổ sung một số đối tượng và trường hợp được miễn, giảm chi phí

Ngày 13/12 tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án...

MINH KHÔI