Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những dấu ấn sâu đậm với hệ thống Tòa án nhân dân

Trải qua nhiều cương vị lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần đến thăm, làm việc với lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, dự Hội nghị triển khai công tác Tòa...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những dấu ấn sâu đậm với hệ thống Tòa án nhân dân

Trải qua nhiều cương vị lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần đến thăm, làm việc với lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, dự Hội nghị triển khai công tác Tòa...

Vướng mắc trong xác định thời hạn áp dụng, hủy bỏ biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt

Từ việc phân tích quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về thời hạn áp dụng, hủy bỏ biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt, cũng như những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn, tác...

Vướng mắc trong xác định thời hạn áp dụng, hủy bỏ biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt

Từ việc phân tích quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về thời hạn áp dụng, hủy bỏ biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt, cũng như những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn, tác...

Điều khoản “Miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do chậm trễ” trong hợp đồng xây dựng quốc tế

Điều khoản “miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do chậm trễ” là một công cụ pháp lý thường được sử dụng trong các hợp đồng xây dựng quốc tế. Tuy nhiên, vấn đề về tính hợp pháp của điều khoản này vẫn...

Điều khoản “Miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do chậm trễ” trong hợp đồng xây dựng quốc tế

Điều khoản “miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do chậm trễ” là một công cụ pháp lý thường được sử dụng trong các hợp đồng xây dựng quốc tế. Tuy nhiên, vấn đề về tính hợp pháp của điều khoản này vẫn...

Vụ công trình sân Golf ở Đà Lạt: Các quyết định đều phù hợp pháp luật

Gần đây, có rất nhiều ý kiến trái ngược nhau về việc ngày 16/7/2024 TAND TP.Thủ Đức (TP.HCM) ra Quyết định áp dụng BPKCTT “cấm thay đổi hiện trạng tài sản tranh chấp, thì một ngày sau đó TAND tỉnh Lâm Đồng cũng...

Vụ công trình sân Golf ở Đà Lạt: Các quyết định đều phù hợp pháp luật

Gần đây, có rất nhiều ý kiến trái ngược nhau về việc ngày 16/7/2024 TAND TP.Thủ Đức (TP.HCM) ra Quyết định áp dụng BPKCTT “cấm thay đổi hiện trạng tài sản tranh chấp, thì một ngày sau đó TAND tỉnh Lâm Đồng cũng...