Đại hội Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân TP. Cần Thơ lần II

Chiều ngày 29/5, tại VKSND TP. Cần Thơ tổ chức Đại hội Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân TP. Cần Thơ lần thứ II. Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Theo báo cáo tại Hội nghị Chi hội Luật gia VKSND TP. Cần Thơ cho biết: Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm của Đảng ủy, Viện trưởng VKSND TP. Cần Thơ, Chi hội tiếp tục được củng cố và phát triển, tổng số hội viên đến nay là 112 hội viên (chiếm tỷ lệ 58,3%)/tổng số biên chế hiện có của VKSND hai cấp; trong đó có: 01 Hội viên là Ủy viên Ban chấp hành Hội Luật gia TP Cần Thơ (chiếm tỷ lệ 0,9%); 03 hội viên là lãnh đạo VKSND thành phố (chiếm tỷ lệ 2,7%), 12 hội viên là lãnh đạo cấp phòng (chiếm tỷ lệ 10,7%), 12 hội viên là lãnh đạo VKSND cấp huyện (chiếm tỷ lệ 10,7%). Do đó, lực lượng Hội viên Chi hội là lực lượng nòng cốt của VKSND hai cấp thành phố, tham gia tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể, thực hiện các hoạt động phong trào ở cơ quan và ở địa phương, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Quang cảnh tại hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như: “Phần lớn hội viên Chi hội là Kiểm sát viên, thực hiện công tác kiêm nhiệm, phải tập trung thời gian vào công tác nghiệp vụ của Cơ quan nên ít có điều kiện, thời gian đầu tư nâng cao kỹ năng tuyền truyền, PBGDPL; Kinh phí phục vụ triển khai các mặt hoạt động của Chi hội còn hạn hẹp, nhất là phục vụ hoạt động tuyên truyền pháp luật thường xuyên cho người dân các địa bàn vùng sâu, vùng xa”.

Chi hội Luật gia VKSND TP. Cần Thơ tập trung đề ra 6 phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2024 – 2029 bầu ra Ban chấp hành Chi hội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ông Võ Quang Bửu Khôi – Chi hội trưởng, Chi hội Luật gia VKSND TP. Cần Thơ phát biểu nhận nhiệm vụ 2024 – 2029 xin hứa "sẽ đoàn kết, thống nhất, tập trung trí tuệ, nâng cao năng lực, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Đảng ủy, cơ quan, Thành hội đặt ra”.

Ông Nguyễn Đình Trung – Bí thư đảng ủy, Viện trưởng VKSND TP. Cần Thơ phát biểu đánh giá và chỉ đạo: “Hội viên VKSND thành phố Cần Thơ nâng cao nhận thức về vị trí, chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm xã hội của Hội Luật gia Việt Nam... Trong thời gian tới, với sự cố gắng và quyết tâm cao của các đồng chí, tôi tin tưởng rằng, Chi Hội Luật gia VKSND TP. Cần Thơ sẽ tiếp tục có nhiều cống hiến, đạt được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và pháp triển của Trung ương Hội, Thành hội và sự phát triển chung của toàn Thành phố”.

 

 

 

TRẦN TÚ