Nguyên tắc tranh tụng trong tố tụng hành chính - Đề xuất và kiến nghị hoàn thiện

Trong phạm vi bài viết này nhóm tác giả sẽ phân tích làm rõ các vấn đề lý luận về nội hàm tranh tụng và nguyên tắc tranh tụng trong...

ThS. TRƯƠNG HUỲNH HẢI - ThS. TRƯƠNG MINH CHIẾN - DƯƠNG THỊ THÊU (TAND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau)

Hoàn thiện quy định của Bộ luật Hình sự về tội nhận hối lộ theo yêu cầu của Công ước và Hiệp định quốc tế
GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT SỐ 27-NQ/TW NGÀY 09/11/2022 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ...

TS. NGUYỄN TRÍ TUỆ (Phó Chánh án thường trực TANDTC) TS. ĐỖ ĐỨC HỒNG HÀ (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội)

Bảo hiểm xã hội một lần trong hệ thống an sinh xã hội của Việt Nam – những vấn đề đặt ra tại dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Làn sóng rút Bảo hiểm xã hội một lần trong công nhân lao động thời gian qua có xu hướng ngày càng gia tăng, dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn...

ThS ĐẶNG THỊ THU HIỀN (Chuyên viên Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội)

Tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có - Bất cập và kiến nghị

Trong bài viết này, tác giả phân tích quy định về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có quy định tại Điều 323 Mục 4...

NGUYỄN XUÂN CƯỜNG (Học viện Toà án, Tòa án nhân dân tối cao)

Thủ tướng chỉ đạo hỏa tốc về việc sớm triển khai Luật Đất đai

Tại Công văn số 202/TTg-NN ngày 26/3/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo hỏa tốc về việc triển khai thi hành Luật Đất đai. Luật Đất đai năm 2024...

HÀ CHI

Góp ý sửa đổi quy định của Dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên

Bài viết nêu vấn đề tồn đọng và góp ý sửa đổi một số điều cụ thể về: quy định xử lý chuyển hướng, thủ tục tố tụng thân thiện...

ThS. NGUYỄN HOÀNG YẾN (Tòa Hành chính - TAND TP. Hồ Chí Minh)

Kế hoạch Triển khai các hoạt động chuyển đổi số trong các Tòa án nhân dân năm 2024

Thực hiện Chỉ thị số 01/2024/CT-CA ngày 02/01/2024 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm...

HÀ CHI

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chính sách khai khoáng

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội và Đại sứ quán Australia...

Triệu Hồ

Quyền riêng tư và văn hóa Việt

Người Việt Nam truyền thống được răn dạy phải giữ mình, khắc kỷ, để trở thành một phần tử có ích cho tập thể, cộng đồng. Tuy nhiên gần đây,...

HUỲNH THIÊN TỨ