Thời sự

Quốc hội đánh giá cao phần trả lời chất vấn, tán thành các giải pháp, ghi nhận cam kết của Chánh án TANDTC

Ngày 20/3, tại Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau khi kết thúc nội dung chất vấn và trả lời chất vấn về hai lĩnh vực Tòa án và Kiểm sát, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã kết luận với đánh giá chung là câu hỏi sát thực tế đời sống, nguyện vọng của Nhân dân - trả lời thẳng thắn, trách nhiệm, nghiêm túc.

Đọc tiếp