Kinh tế

PVFCCo xuất khẩu lô hàng 19.000 tấn phân đạm urê

Tối ngày 15/3/2023, Tàu PH Giang Minh đã cập cảng PTSC Phú Mỹ để nhận hơn 19.000 tấn urê Phú Mỹ của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) để xuất khẩu.

Đọc tiếp