Xác định vụ án tương tự trong việc áp dụng án lệ
Kinh nghiệm của Anh và Australia

 Một yêu cầu trong việc áp dụng án lệ là những nguyên tắc pháp lý của vụ án đã xét  xử trước phải được áp dụng cho những vụ án...

NGÔ CƯỜNG

Án lệ về hòa giải tranh chấp sở hữu trí tuệ tại Vương quốc Anh và hàm ý cho Việt Nam

Hòa giải có nhiều ưu thế trong giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ, giúp đạt được những kết quả mà các bên cùng có lợi; đồng thời,...

ThS. NGUYỄN SƠN HẢI (Giảng viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế)

Án lệ - Những định nghĩa khác nhau

Bài viết tìm hiểu những định nghĩa khác nhau về án lệ.

NGÔ CƯỜNG

Án lệ của Tòa án tối cao Nhật Bản

Bài viết tìm hiểu về vai trò trong việc phát triển pháp luật, việc sửa đổi và tuyển chọn án lệ của Tòa án tối cao Nhật Bản.

NGÔ CƯỜNG

Vai trò của án lệ trong việc hoàn thiện pháp luật về giao dịch bảo đảm tại Nhật Bản và các gợi mở cho Việt Nam

Trong bài viết này, tác giả phân tích một số án lệ về giao dịch bảo đảm tại Nhật Bản, từ đó đưa ra một số gợi mở nhằm cho...

ThS LIÊN ĐĂNG PHƯỚC HẢI (Trường ĐH Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh)

Kinh nghiệm về tạo lập và áp dụng án lệ ở Hà Lan

Án lệ mới được thừa nhận và áp dụng án lệ bắt buộc chính thức ở Việt Nam từ năm 2015 đến nay. Do vậy, kinh nghiệm về tạo lập...

TS. ĐỖ THANH TRUNG (Giảng viên, Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh)

Công ước Liên Hợp quốc về thỏa thuận giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải- Giải pháp trong giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế

Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, hòa giải đã, đang và sẽ trở thành phương thức giải quyết tranh chấp hiệu quả. Sự ra đời...

LÊ HẰNG (Học viện Tòa án)

Tổ chức và hoạt động của Hiệp hội Thẩm phán Quốc tế

Hiệp hội Thẩm phán Quốc tế (International Association of Jugdes - IAJ) được thành lập năm 1953 tại Áo. Đây là một tổ chức quốc tế chuyên nghiệp, phi chính...

TẠ ĐÌNH TUYÊN

Tố tụng tranh tụng và tố tụng xét hỏi

Trên thế giới hiện nay, hoạt động xét xử của Tòa án thường áp dụng một trong hai thủ tục là tố tụng tranh tụng và tố tụng thẩm vấn...

NGÔ CƯỜNG -