Trao đổi ý kiến

Phạm Hoàng T phạm tội Trộm cắp tài sản

Nghiên cứu bài viết của tác giả Phan Thành Nhân, đăng ngày 09/3/2023, bàn về hành vi của Phạm Hoàng T phạm tội trộm cắp tài sản hay tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, tôi cho rằng hành vi của T đã thỏa mãn cấu thành tội Trộm cắp tài sản theo Điều 173 BLHS.

Đọc tiếp