Không bắt buộc phải xác nhận thông tin địa chỉ nơi cư trú của người bị kiện khi nộp đơn khởi kiện tại Tòa án

Sau khi nghiên cứu bài viết của tác giả Trương Minh Tấn đăng ngày 23/01/2024 và một số ý kiến trao đổi, tôi đồng tình với quan điểm cho rằng...

NGUYỄN THANH HUYỀN (Tòa án quân sự Khu vực Quân khu 7)

Người khởi kiện không bắt buộc xác nhận địa chỉ nơi cư trú của người bị kiện

Sau khi nghiên cứu bài viết trao đổi ý kiến “Người khởi kiện có bắt buộc xác nhận địa chỉ nơi cư trú của người bị kiện hay không?” của...

PHẠM THỊ THỦY (Bộ môn Luật - Khoa Sư phạm và Xã hội nhân văn - Trường Đại học Kiên Giang) -NGUYỄN THỊ THÚY LOAN (Tòa án quân sự Khu vực Quân khu 9)

Cần phải xác nhận địa chỉ nơi cư trú của người bị kiện

Sau khi nghiên cứu bài viết “Người khởi kiện có bắt buộc xác nhận địa chỉ nơi cư trú của người bị kiện hay không?” của tác giả Trương Minh...

TRẦN VĂN MINH (Tòa án quân sự khu vực Quân khu 7)

Tô Vũ H phải bị truy tố, xét xử theo khoản 3 Điều 174 BLHS về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Qua nghiên cứu bài viết “Xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt và tư cách tố tụng của anh Nguyễn Hữu N?” của tác giả Dương Đức Thịnh...

PHẠM MINH ĐÔ (Tòa án Quân sự Quân khu 7)

Xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt và tư cách tố tụng của anh Nguyễn Hữu N

Sau khi nghiên cứu bài viết “Xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt và tư cách tố tụng của anh Nguyễn Hữu N” của tác giả Dương Đức...

ĐẶNG THỊ NGA LINH (Tòa án Quân sự Quân khu 4)

Bị cáo chiếm đoạt 48.582.400 đồng và N là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

Sau khi nghiên cứu bài “Xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt và tư cách tố tụng của anh Nguyễn Hữu N?” của tác giả Dương Đức Thịnh...

ĐẶNG THẾ THANH (Tòa án quân sự Khu vực 2 Quân khu 5)

Người khởi kiện có bắt buộc xác nhận địa chỉ nơi cư trú của người bị kiện hay không?

Hiện nay một số Tòa án địa phương khi nhận đơn khởi kiện của người khởi kiện thì có nơi yêu cầu người khởi kiện phải có xác nhận nơi...

TRƯƠNG MINH TẤN (TAND huyện Tam Bình, Vĩnh Long)

 Xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt và tư cách tố tụng của anh Nguyễn Hữu N?

Tô Vũ H có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản cốp pha thép của Công ty Cổ phần ĐD để bán lại cho anh Nguyễn Hữu N. Giá...

DƯƠNG ĐỨC THỊNH (Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội)

Ngân hàng nhận ủy quyền có quyền khởi kiện khách nợ

Sau khi nghiên cứu bài viết: “Pháp nhân có được ủy quyền cho một pháp nhân khác khởi kiện vụ án hay không?” của tác giả Huỳnh Thị Cẩm Tú...

XUÂN THOẠI (Chuyên viên pháp lý Công ty Luật TNHH LawKey)