Hoàn thiện các chính sách, quy định của pháp luật bảo đảm thực sự xuất phát từ thực tiễn, đáp ứng nhu cầu thực tiễn

Số lượng các luật được Quốc hội khóa XV thông qua trong năm 2023 nhiều hơn tổng số luật được thông qua trong 2 năm đầu nhiệm kỳ. Cùng với đó, chất lượng các luật đã được bảo đảm ở mức cao khi có những luật được đánh giá là tốt nhất trong 30 năm trở lại đây... Kết quả đó có phần đóng góp của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Nhân dịp Xuân mới Giáp Thìn 2024, Cổng Thông tin điện tử Quốc hội đã có cuộc trao đổi với Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng để cùng nhìn lại những dấu ấn trong hoạt động của Ủy ban Pháp luật năm vừa qua và những định hướng trọng tâm trong thời gian tới.

Phóng viên: Năm 2023, khối lượng nhiệm vụ lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của Quốc hội kỷ lục từ trước tới nay. Với vai trò tham mưu phục vụ Quốc hội, Uỷ ban Pháp luật đã đạt được những kết quả nổi bật nào trong năm qua?

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng: Năm 2023, Quốc hội đã tiến hành 5 kỳ họp gồm 2 kỳ họp thường lệ và 3 kỳ họp bất thường, giải quyết khối lượng công việc rất lớn về lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng, cấp bách của đất nước, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội sau đại dịch COVID-19 và ứng phó hiệu quả trước tác động bất lợi của tình hình thế giới và khu vực.

Chỉ tính riêng công tác lập pháp, năm 2023, Quốc hội đã thông qua 16 luật, nhiều hơn tổng số luật được ban hành trong 2 năm đầu nhiệm kỳ. Trong đó, có những dự án luật quan trọng, nhiều nội dung khó, phức tạp như Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai, Luật Các tổ chức tín dụng….Cùng với đó là nhiều nghị quyết được ban hành một cách kịp thời nhằm quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia, giải quyết những vấn đề cấp bách, nhiều chính sách mới, đột phá được Quốc hội xem xét thận trọng và quyết định cho phép thực hiện thí điểm, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của sự phát triển.

Trong bối cảnh đó, với sự nỗ lực cố gắng của các Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, sự chỉ đạo sát sao của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sự phối hợp chặt chẽ của Chính phủ và các cơ quan trong hệ thống chính trị, kết quả các mặt công tác của Quốc hội nói chung và công tác lập pháp nói riêng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Điều này cho thấy nỗ lực, vào cuộc quyết liệt của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội trong việc hoàn thiện thể chế, tiếp tục kiến tạo, thúc đẩy sự phát triển của đất nước trên tất cả các lĩnh vực. 

Trong thành tựu chung của Quốc hội, Ủy ban Pháp luật đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực, chủ động thực hiện các công việc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong từng bước triển khai, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, vào cuộc từ sớm, từ xa, quyết liệt để hoàn thành các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch đề ra đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Ủy ban Pháp luật đã tham mưu Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình năm 2023; chủ trì thẩm tra, trình Quốc hội thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi), được đánh giá là có chất lượng tốt nhất trong hơn 30 năm qua, kể từ Pháp lệnh Nhà ở năm 1991 đến nay, tháo gỡ được nhiều vướng mắc, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; trình Quốc hội cho ý kiến các dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi) và Luật Thủ đô (sửa đổi) - là đạo luật khó với nhiều chính sách đặc thù, phân cấp phân quyền mạnh nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô, là bước đột phá để tạo ra khung khổ thể chế vượt trội đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.

Ủy ban cũng chủ trì tham mưu, trình Quốc hội thông qua Nghị quyết 96/2023/QH15 về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu, phê chuẩn, làm cơ sở cho việc tiến hành lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các địa phương cuối năm vừa qua; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 và ban hành 12 nghị quyết về thành lập, điều chỉnh địa giới một số đơn vị hành chính theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết 101/2023/QH15 của Quốc hội, Ủy ban đã tham mưu Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Chính phủ chỉ đạo rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tập trung trong 22 lĩnh vực có nhiều vướng mắc, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, báo cáo kết quả với Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6; phối hợp với Tổng Thư ký Quốc hội tham mưu Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV, là hoạt động chưa có tiền lệ nhưng có ý nghĩa rất quan trọng, tăng cường sự gắn kết giữa công tác xây dựng pháp luật với tổ chức thực hiện pháp luật.

Phóng viên: Luật Nhà ở (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6 đã được Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá là một trong những dự án luật có chất lượng tốt nhất trong vòng 30 năm trở lại đây. Là cơ quan chủ trì thẩm tra dự án Luật này, Ủy ban Pháp luật đã có những đổi mới như thế nào trong quá trình thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý để dự án luật được các thành viên thị trường đánh giá cao như vậy?

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng: Ngay từ đầu, khi dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) được đưa vào Chương trình, chúng tôi đã xác định đây là đạo luật lớn, nhiều nội dung phức tạp, có tác động sâu rộng đến xã hội và chính sách kinh tế vĩ mô của đất nước. Do đó, Thường trực Ủy ban đã tham gia từ sớm với Bộ Xây dựng là cơ quan chủ trì soạn thảo để nắm bắt nội dung và các vấn đề đặt ra. Yêu cầu là phải bám sát, thể chế hóa đầy đủ, đúng đắn chủ trương của Đảng, bảo đảm tính thống nhất, khả thi của dự thảo Luật, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, nhu cầu an sinh xã hội của Nhân dân, đặc biệt là quyền có nhà ở. Trên cơ sở đó, có thể tóm lược một số đổi mới đã được Ủy ban Pháp luật áp dụng hiệu quả trong quá trình thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật này như sau:

Một là, lấy quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, từ đó đặt ra các yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục đầu tư, tiết giảm chi phí tuân thủ của người dân, doanh nghiệp là tiêu chí quan trọng để đánh giá tính khả thi của Luật. Theo đó, dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng bãi bỏ các thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư không cần thiết, gây phiền hà, cản trở cạnh tranh lành mạnh; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chuyển trọng tâm từ quản lý bằng các công cụ hành chính sang sử dụng hiệu quả các công cụ kinh tế để thúc đẩy phát triển nhà ở. 

Có thể kể đến như: Bỏ kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm cấp tỉnh và thủ tục lấy ý kiến Bộ Xây dựng khi xây dựng, phê duyệt chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh mà phân cấp cho địa phương quyết định và chịu trách nhiệm; Bỏ quy định về công nhận chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở để tránh trùng lặp thủ tục đầu tư; Cải tiến thủ tục đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo hướng tinh gọn hơn nhưng vẫn bảo đảm chặt chẽ; Luật hóa và bổ sung một số ưu đãi cho chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, nhà ở xã hội nhằm thu hút đầu tư; Bãi bỏ điều kiện về nơi cư trú khi mua, thuê mua nhà ở xã hội, đồng thời, không quy định cứng trong Luật mà giao Chính phủ quy định cụ thể tiêu chí về thu nhập để phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội cũng như nguồn cung nhà ở xã hội trong từng thời kỳ...

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại Hội thảo

Hai là, tăng cường các hoạt động giám sát, khảo sát làm cơ sở thực tiễn để nghiên cứu hoàn thiện các chính sách của dự án Luật. Ví dụ, ngay khi dự án Luật được đưa vào Chương trình, Ủy ban đã chủ động tổ chức giám sát chuyên đề về vấn đề quản lý vận hành và cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; thực hiện khảo sát chuyên đề về một số chính sách lớn của dự án Luật như về nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân trong Khu công nghiệp, vấn đề Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm chủ quản đầu tư dự án nhà ở xã hội... Đồng thời, tăng cường tổ chức các hội thảo, tọa đàm, tham vấn ý kiến các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội, chuyên gia, nhà khoa học, người hoạt động thực tiễn, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)... Nhờ đó, Ủy ban đã kịp thời nắm bắt, nhận diện các khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, lắng nghe ý kiến tham vấn để tìm ra giải pháp khắc phục, hoàn thiện các quy định của dự thảo Luật bảo đảm thực sự xuất phát từ thực tiễn, đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Ba là, nghiên cứu kỹ lưỡng, tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng trong quá trình giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thiện dự thảo Luật, trên nguyên tắc những vấn đề thực tiễn đòi hỏi, đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng, có sự thống nhất cao thì kiên quyết thực hiện; những nội dung đã thực hiện nhưng không phù hợp thì nghiên cứu điều chỉnh, sửa đổi kịp thời. Đối với những vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau thì phối hợp chặt chẽ với Cơ quan soạn thảo nghiên cứu, đề xuất các phương án xử lý với các lập luận đầy đủ, khách quan để tiếp tục lấy ý kiến, trên cơ sở đó lựa chọn, đề xuất phương án tối ưu có sự đồng thuận cao để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. 

Phóng viên: Đưa luật, nghị quyết sớm đi vào cuộc sống – đó là mục đích của Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV đã được tổ chức thành công từ sự tham mưu của Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tổng Thư ký Quốc hội trong năm qua. Chủ nhiệm đánh giá sự kiện này đã tạo sự chuyển biến như thế nào đến hiệu quả thực thi pháp luật?

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng: Đây là Hội nghị lần đầu tiên do Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Chính phủ tổ chức để đánh giá tình hình, kết quả triển khai thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến nay, là hoạt động chưa có tiền lệ nhưng có ý nghĩa rất quan trọng. Hội nghị đã tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm của các ngành, các cấp đối với công tác thực thi pháp luật, tăng cường sự gắn kết giữa xây dựng pháp luật với thực hiện pháp luật. Qua đó phát huy các kết quả đạt được, khắc phục các hạn chế, nâng cao hiệu quả thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, bảo đảm pháp luật được thực hiện nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu lập pháp phải vì cuộc sống, phải dẫn dắt và kiến tạo sự phát triển như Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiều lần nhấn mạnh.

Thời gian qua, để đưa pháp luật vào cuộc sống, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo đẩy mạnh truyền thông về hoạt động của Quốc hội, kịp thời thông tin đến cử tri và Nhân dân kết quả các kỳ họp. Điều này đã giúp các cơ quan, chính quyền địa phương, người dân, doanh nghiệp sớm nắm bắt các chính sách mới, quan trọng trong các luật, nghị quyết, chủ động thực hiện. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tăng cường hoạt động giám sát chuyên đề, chất vấn, giải trình, giám sát văn bản quy phạm pháp luật, xem xét báo cáo của Chính phủ về công tác triển khai thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết.

Cùng với đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã chủ động, quyết liệt, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để đẩy mạnh triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Năm 2023, Chính phủ đã tổ chức 10 phiên họp chuyên đề pháp luật, đề ra nhiều giải pháp đổi mới, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm tổ chức thi hành pháp luật của các Bộ, ngành, chính quyền địa phương; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, ban hành văn bản quy định chi tiết; chú trọng công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Sau mỗi kỳ họp Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đều ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua. Gần đây nhất là Quyết định số 19 ngày 08/01/2024 được ban hành rất khẩn trương, chỉ 1 tháng 9 ngày sau khi kết thúc Kỳ họp thứ 6.

Các Bộ, ngành, địa phương có nhiều giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường truyền thông chính sách ngay từ khâu soạn thảo. Chính phủ cũng quan tâm bảo đảm nguồn lực cho công tác xây dựng và triển khai thi hành luật, nghị quyết, chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực, chất lượng nguồn nhân lực làm công tác pháp chế và thi hành pháp luật.

Phóng viên: Đầu năm 2024 đánh dấu một sự kiện quan trọng là Quốc hội thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với tỷ lệ tán thành cao. Được giao một nhiệm vụ khó là rà soát hệ thống pháp luật để loại bỏ những chồng chéo, xung đột với các luật khác vốn là điểm nghẽn của chính sách đất đai lâu nay, Ủy ban Pháp luật đã triển khai như thế nào?

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng: Luật Đất đai là đạo luật lớn, rất quan trọng, có vị trí có thể nói là chỉ đứng thứ hai trong hệ thống pháp luật sau Hiến pháp. Vì vậy, việc Quốc hội thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 (tháng 1/2024) vừa qua được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh là “hoàn thành một trong những nhiệm vụ lập pháp quan trọng hàng đầu của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV”.

Trong số các nội dung quan trọng của dự án Luật, vấn đề bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật là một trong những ưu tiên hàng đầu được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đặt ra từ sớm và yêu cầu có sự tham gia, cộng đồng trách nhiệm của tất cả các cơ quan của Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Kế hoạch riêng (số 329/KH-UBTVQH15 ngày 30/9/2022) phân công trách nhiệm cụ thể cho Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban theo lĩnh vực phụ trách tỏ chức rà soát bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo Luật. Ủy ban Pháp luật có trách nhiệm kết nối chung và phối hợp với Ủy ban Kinh tế xử lý vấn đề này trong quá trình tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật. 

Trước hết, ý thức được tầm quan trọng của trách nhiệm được giao, với tâm thế chủ động “từ sớm, từ xa”, ngay trước Kỳ họp thứ 4 và Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật đã tổ chức 02 hội thảo chuyên đề về bảo đảm tính thống nhất của dự thảo Luật Đất đai với hệ thống pháp luật, trên cơ sở đó đã tổng hợp, biên soạn làm tài liệu tham khảo phục vụ các vị đại biểu Quốc hội tham gia ý kiến về dự án Luật cũng như nghiên cứu trong quá trình phối hợp tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật.

Thứ hai, trong mối quan hệ giữa 03 luật về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản, Thường trực Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Kinh tế cùng với các Bộ chủ trì soạn thảo các dự án luật đã thống nhất báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nguyên tắc xác định phạm vi điều chỉnh, theo đó những nội dung liên quan đến quản lý, sử dụng đất sẽ quy định tập trung ở Luật Đất đai, các luật khác khi cần thì dẫn chiếu đến Luật Đất đai chứ không quy định lại. Nhờ đó, đã tạo cơ sở để quy định thống nhất về nội dung này trong các luật có liên quan trực tiếp đến nhau. 

Thứ ba, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) có nội dung rất phức tạp, với 260 điều, liên quan đến hơn 100 đạo luật, trong đó có khoảng 22 đạo luật có nội dung liên quan trực tiếp. Do đó để bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, quá trình chỉnh lý theo đề nghị của Thường trực Ủy ban Pháp luật luôn có sự tham gia của đại diện các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan của Quốc hội để thảo luận, thống nhất phương án chỉnh lý. Thường trực Ủy ban Pháp luật đã có 04 văn bản tham gia ý kiến, đồng thời tham gia liên tục quá trình rà soát, chỉnh lý dự thảo Luật từ Kỳ họp thứ 5 đến Kỳ họp bất thường lần thứ 5.

Đặc biệt là thời gian 01 tháng trước khi dự thảo Luật được Quốc hội thông qua và 07 ngày sau khi thông qua, Thường trực Ủy ban Pháp luật đã song hành, “trắng đêm” cùng Thường trực Ủy ban Kinh tế và cơ quan chủ trì soạn thảo, không nghỉ cuối tuần, không nghỉ Tết Dương lịch, để rà soát, bảo đảm chất lượng văn bản Luật tốt nhất. 

Phóng viên: Năm 2024 được xác định là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tiếp nối những kết quả của năm 2023, xin Chủ nhiệm cho biết những định hướng lớn của Ủy ban Pháp luật trong năm 2024 là gì?

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng: Năm 2024 là năm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra của nhiệm kỳ. Khối lượng công việc được giao rất lớn cả về lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng. Căn cứ Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Pháp luật đã sớm ban hành Kế hoạch công tác năm 2024, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Về xây dựng pháp luật, tiếp tục tham mưu, giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội đôn đốc thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 về triển khai thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Hiện còn 42 nhiệm vụ lập pháp (bao gồm 19 nhiệm vụ mới được bổ sung) cần tiếp tục triển khai; đồng thời, đôn đốc việc lập đề nghị xây dựng luật để đưa vào Chương trình các dự án đã hoàn thành việc nghiên cứu, rà soát để kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, tiếp tục cụ thể hóa Hiến pháp, bảo đảm phù hợp với các điều ước quốc tế mới được Quốc hội phê chuẩn, các luật mới được ban hành, đáp ứng yêu cầu cấp thiết về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh, hội nhập quốc tế của đất nước.

Dự kiến khối lượng nhiệm vụ lập pháp của Ủy ban Pháp luật trong năm 2024 cũng sẽ rất nặng nề. Trong đó, Ủy ban được giao chủ trì thẩm tra, giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý, trình Quốc hội thông qua 04 dự án luật (Luật Thủ đô, Luật Lưu trữ, Luật Công chứng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân) và 01 nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025.

Bên cạnh đó, thực hiện nhiệm vụ luật định, Ủy ban sẽ tham gia thẩm tra, tiếp thu chỉnh lý, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật đối với 20 dự án luật dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 và Kỳ họp thứ 8 do các cơ quan khác của Quốc hội, đại biểu Quốc hội chủ trì (chưa kể Luật Đất đai và Luật Các tổ chức tín dụng đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 đầu năm nay).

Về giám sát, tập trung tham mưu, phục vụ có hiệu quả 02 chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, một là về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và hai là về vấn đề phát triển nhà ở xã hội gắn với quản lý thị trường bất động sản, Ủy ban Pháp luật phối hợp với Ủy ban Kinh tế tham mưu triển khai. Đây là các chuyên đề giám sát lớn, phức tạp, phạm vi đối tượng giám sát rộng, được dư luận và cử tri rất quan tâm.

Về quyết định các vấn đề quan trọng, năm 2024, Ủy ban Pháp luật sẽ tập trung tham mưu, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 theo yêu cầu tại Kết luận 48-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Với khoảng 50 đơn vị hành chính cấp huyện và trên 1200 đơn vị hành chính cấp xã dự kiến cần được sắp xếp, đây là khối lượng công việc rất lớn, thời gian tiến hành rất khẩn trương và phải hoàn thành trong năm 2024 để đầu năm 2025 bắt đầu đại hội đảng bộ các cấp ở cơ sở.

Bên cạnh đó, Ủy ban Pháp luật tiếp tục tham mưu Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; cũng như triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và 80 năm ngày thành lập Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Khối lượng công việc là rất lớn, cùng với đó là áp lực về tiến độ và chất lượng, để đáp ứng yêu cầu đặt ra, Ủy ban Pháp luật sẽ tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan hữu quan; phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết liệt đổi mới hơn nữa phương thức làm việc, tích cực, tập trung cao độ và triển khai toàn diện các nhiệm vụ được giao, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của mình.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Chủ nhiệm! Đầu xuân năm mới, xin chúc Chủ nhiệm sức khoẻ và chúc Uỷ ban Pháp luật gặt hái được nhiều thành công hơn nữa; hoàn thành trọng trách, nhiệm vụ mà Quốc hội và Cử tri tin tưởng, giao phó!

NHÓM PV

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu tại Quốc hội - Ảnh: Qh.vn