Khai mạc Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028

Sáng 1/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 chính thức khai mạc. Tại phiên trọng thể ngày 2/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Phiên trọng thể sẽ diễn ra vào ngày 2/12. Tại phiên trọng thể, Đại hội trân trọng mời các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Tổng Bí thư sẽ phát biểu chỉ đạo Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Đại biểu chính thức được triệu tập là 1.100 người; trong đó, đại biểu là nữ là 402; đại biểu là dân tộc thiểu số là 68; đại biểu  Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, nghệ sĩ, nhà giáo, thầy thuốc được phong danh hiệu Ưu tú, danh hiệu nhân dân và đại biểu đã được tặng thưởng Huân chương Lao động là 115…

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, người lao động cả nước.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; xác định mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII; đánh giá việc thi hành và thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

 

Đại biểu biểu quyết danh sách đoàn Chủ tịch, đoàn thư ký của Đại hội

Về công tác nhân sự, được sự nhất trí của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII dự kiến trình Đại hội số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động khóa XIII là 177 người; Ủy viên Đoàn Chủ tịch 31 người; Chủ tịch; 5 Phó Chủ tịch; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn khóa XIII là 19 người.

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam dự kiến sẽ thảo luận về 3 khâu đột phá: Đó là, đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động. Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

1.100 đại biểu chính thức tham dự Đại hội

So với các kỳ đại hội trước, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam có nhiều điểm mới trong cách thức tổ chức như: Mở 10 diễn đàn chuyên đề để thảo luận, đề xuất sáng kiến cho 10 vấn đề lớn đặt ra đối với tổ chức công đoàn; tăng cường ứng dụng công nghệ số trong tổ chức và phục vụ Đại hội; thiết kế, vận hành ứng dụng về Đại hội trên thiết bị di động để cung cấp thông tin, tài liệu, trao đổi, tương tác với đại biểu. Chương trình nghệ thuật được đầu tư kỹ càng về nội dung, ứng dụng công nghệ hiện đại để tạo điểm nhấn. Các chương trình chào mừng thành công Đại hội sẽ được lồng ghép với các hoạt động chăm lo cho người lao động.

Phiên thứ nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Đại hội sẽ bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội; thông qua chương trình làm việc và quy chế của Đại hội; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội; trình bày tổng quát Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII trình Đại hội; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII; báo cáo về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Lễ chào cờ trước khi bắt đầu phiên họp. Ảnh: Tô Thế

 

 

 

THANH LOAN*