Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Tòa án nhân dân tối cao

Ngày 9/2, TANDTC tổ chức Hội nghị Đại biểu cán bộ công chức, viên chức, người lao động TANDTC năm 2017 để đánh giá lại kết quả thực hiện giao...

Thành Nam

TS Phạm Minh Tuyên – Không nguôi trăn trở về công tác xét xử và quy định của pháp luật

Hoạt động xét xử là lao động đặc thù, đòi hỏi người Thẩm phán phải nắm vững các quy định của pháp luật và vận dụng phù hợp để giải...

THÁI VŨ

Người được Bác Hồ dìu dắt, kết nạp vào Đảng

Trong lịch sử hơn 70 năm truyền thống của ngành Tòa án, có một vị nữ Thẩm phán 16 năm làm Chánh án TAND tỉnh Cao Bằng, bà là người...

BẢO THƯ

Cố Chánh án Phạm Văn Bạch – Mối tình đầu và Luận án Tiến sĩ khác thường

Tiến sĩ Phạm Văn Bạch ( 1910-1986) cố Chánh án TANDTC, xuất thân trong một “gia đình thế tộc, có ruộng đất, có quyền hành” nhưng khi sang Pháp, trung...

BẢO THƯ

TIN BUỒN Đồng chí Phạm Hưng, nguyên Chánh án Tòa án nhân dân tối cao từ trần

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa...

Tòa án nhân dân – Một chặng đường lịch sử vẻ vang

Với tầm nhìn xa, chỉ sau 11 ngày, kể từ ngày thành lập Nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa (ngày 2/9/1945), ngày 13/9/1945, Chủ tịch Chính phủ lâm thời...

ĐỖ VĂN CHỈNH

Lãnh đạo Toà án nhân dân tối cao chúc Tết

Gặp mặt thân mật, chúc Tết lãnh đạo, Thẩm phán, công chức, người lao động Tòa án nhân dân tối cao đã nghỉ hưu là một truyền thống tốt đẹp...

Lê Nam

Nhiều kỷ niệm khó quên về Chánh án Phạm Hưng

KHUẤT DUY HIỆP - Nguyên Chánh Văn phòng TANDTC

Chánh án Phạm Hưng, một tấm gương về tinh thần phục vụ nhân dân

Được tin ông Phạm Hưng – Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Nguyên Chánh án TANDTC tạ thế ngày 4 tháng 2 năm 2018 (tức ngày...

NGUYỄN PHAN KHIÊM