Thời sự

Quy định mới về thi hành án đối với pháp nhân thương mại, thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng… có hiệu lực thi hành

Trong tháng 6 những Nghị định mới quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại; thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng; về xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự... có hiệu lực thi hành.

Đọc tiếp