Vũ Văn D phạm tội Trộm cắp tài sản

Sau khi nghiên cứu bài viết của các tác giả Dương Đức Thịnh đăng ngày 28/11/2023, tôi cho rằng Vũ Văn D phạm tội Trộm cắp tài sản theo khoản 1 Điều 173 BLHS.

Đối với tội “Tha trái pháp luật người bị bắt…” theo Điều 378 BLHS 2015, chủ thể tha người trái pháp luật người bị bắt là người có chức vụ quyền hạn. Theo quy định tại khoản 3 Điều 118 BLTTHS như sau: Trong khi tạm giữ, nếu không đủ căn cứ khởi tố bị can thì Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trả tự do ngay cho người bị tạm giữ; trường hợp đã gia hạn tạm giữ thì Viện kiểm sát phải trả tự do ngay cho người bị tạm giữ. Thẩm quyền tha người thuộc cấp trưởng, cấp phó của các cơ quan tiến hành tố tụng hoặc các cơ sở giam giữ.

Trở lại nội dung vụ án, người bị xem là tha người trái pháp luật phải là người có chức vụ, quyền hạn thì mới thỏa mãn về mặt chủ thể của tội này. Vũ Văn D là công an viên xã SĐ nên theo quy định pháp luật thì D không có thẩm quyền trong việc cho tha người. Vì vậy, D không thỏa mãn về mặt chủ thể của tội “Tha trái pháp luật người bị bắt…” theo Điều 378 BLHS 2015. Đồng thời, D không có chức vụ, quyền hạn trong việc thả người nên không thỏa mãn chủ thể về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 356 BLHS.

Trong vụ án này, D không phải là người trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe máy của chị L. Th là người trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe máy của chị L. Khi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản chưa kết thúc vì khi Th bỏ chạy cùng với tài sản vừa chiếm đoạt thì D và anh T đã giữ lại. Do D và Th có quen biết, có sự hứa hẹn nên D đã Th đi cùng chiếc xe máy trộm của chị L. Đây là hành vi tạo điều kiện thuận lợi giúp cho Th thực hiện hoàn thành hành vi trộm cắp chiếc xe máy của chị L. Do đó, hành vi thả Th tẩu thoát của Vũ Văn D tạo điều kiện thuận lợi, giúp sức cho Th chiếm đoạt được chiếc xe máy của chị L.

Hành vi của Vũ Văn D đã thỏa mãn cấu thành tội phạm về tội: “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 BLHS với vai trò là người giúp sức là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

*Tòa án Quân sự Quân khu 4

Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng xét xử vụ án Trộm cắp tài sản- Ảnh: Huỳnh Thanh Hòa 

 

NGUYỄN PHI HÙNG*