Trao đổi ý kiến

Giải quyết vụ án tranh chấp ly hôn khi người bị kiện cố tình giấu địa chỉ

Trong quá trình giải quyết vụ tranh chấp ly hôn, việc xác định người bị kiện cố tình giấu địa chỉ còn có nhiều quan điểm khác nhau. Chúng tôi cho rằng, cần có sự hướng dẫn của TANDTC để áp dụng đúng quy định pháp luật.

Đọc tiếp